FridhemsLAN

De föreningar som ingår i FridhemsLAN

FridhemsLAN är en förening som består av 6 bostads- och bostadsrättsföreningar i kvarteret Kättingen på Kungsholmen i Stockholm. Föreningen har, sedan 2003, till uppgift att upphandla och ansvara för det gemensamma bredbandsnätet åt alla de som bor i våra fastigheter.

Nätet levererar för närvarande 1 Gbit/s (=1000 Mbit/s) i båda riktningar genom Bahnhof.


Besök gärna våra hemsidor genom knapparna ovan (eller själva husen i fotot).

Beskrivning av nätet:

Nätet har sin central på Fridhemsgatan 64. Denna är delad mellan 64:an och 66:an.  Övriga fastigheter är anslutna med var sin blåsfiber till centralen.

Alla fastigheter äger sina egna nät. Dessa är för närvarande Cat6 nät, men Brf Kettingen 2 har ett helt igenom fibernät.

Cat6 klarar hastigheter upp till 1 Gbit/s per anslutning…kanske mer.